top of page
Amy-Jane.png

Amy Jane van den Bergh

[for info in English, please scroll down]

Amy Jane van den Bergh 1987 is een Zuid-Afrikaanse printmaker-illustrator. Ze 'leeft, ademt en beoefent kunst'. En ze is niet alleen maker, maar ook oprichter van ‘The Printing Girls’, en kunstmentor voor The Good Place. In Zuid-Afrika geeft ze lezingen aan de Universiteit van Pretoria.

 

Amy Jane vertelt: "Mijn kunst is een levendige samensmelting van het gewone en het fantastische. Mijn werk is kitscherig, kleurrijk, gedurfd, grappig en speels, en bevat elementen uit mijn ervaringen uit mijn jaren '90 in Zuid-Afrika, de natuur, vintage objecten, popcultuur, boeken, tekst en meer. Mijn werk onderzoekt verschillende onderwerpen, zoals ervaringen uit de kindertijd, bipolaire en postpartum-depressie, herstel van seksueel geweld, en herontdekking van seksuele identiteit, feminisme en religieus trauma."

Het zijn gewichtige onderwerpen, maar Amy Jane gebruikt humor en ironie om het publiek uit te nodigen om een kijkje te nemen in haar fantasierijke wereld. "In mijn werken heb ik lagen verborgen die kijkers kunnen ontdekken, waardoor eigen interpretatie wordt aangemoedigd en verborgen betekenissen worden ontdekt."

 

"Ik geloof dat het mijn superkracht is om alle dingen die mij een beetje raar maken te omarmen en te gebruiken. Ik ben een bipolaire, extraverte en multi-gepassioneerde liefhebber van alles wat met kunst te maken heeft. Ik ben een vrouwelijke feministe die met passie werkt aan mijn missie om vrouwelijke kunstenaars een krachtige stem te geven in de kunstwereld."

 

"Mijn lievelingskleur is neon-roze. Ik ben een doorzetter en zal deze wereld beter achterlaten dan ik hem aantrof, terwijl ik vrienden voor het leven maak, grote hoeveelheden bier drink en alle katten aai. Ik hou van countrymuziek en haat strings. Ik ga kunst maken tot de dag dat ik sterf. Ik ben een goede vriendin. Als kers op de taart: ik trouwde met de meest sexy roodharige man in de  wereld, en we maakten samen het schattigste kind dat ooit heeft bestaan."

Amy Jane 3.jpeg
Amy Jane 5a.jpg

English version:

 

Amy Jane van den Bergh (1987) is a South African Printmaker-illustrator, who 'lives, breathes, and practices art. She founded and runs ‘The Printing Girls’; consults as an art mentor for The Good Place and lectures part-time at the University of Pretoria.

 

In Amy's words: "My art is a vibrant fusing of the ordinary and the fantastical. My work is kitsch, colourful, bold, funny and playful, incorporating elements from my '90s South African childhood experiences, nature, vintage objects, pop culture, books, text and more."

 

"My work delves into various topics, such as childhood experiences, bipolar and post-partum depression, sexual assault recovery and rediscovery of sexual identity, feminism, and religious trauma. Despite these weighty subjects, I employ humor and irony to disarm the audience, inviting them into my imaginative realm. Within my works, I've concealed layers for viewers to uncover, encouraging interpretation and discovering hidden meanings."

 

Amy adds, "I believe that my super-power is to embrace and utilise all the things that make me a little bit weird. I’m a bi-polar extravert, and multi-passionate lover of all things to do with art. I am a feminine feminist who passionately works to give female artists empowered voices within the art world. My favourite colour is neon pink. I’m a go-getter and will leave this world a better place than I found it, while making life-long friends, drinking copious amounts of beer and petting all the cats. I like country music and hate g-strings. I’m going to make art until the day that I die. I’m a great friend. And for the most significant cherry that ever did top a cake: I married the sexiest ginger alive, and we made the cutest kid that ever did be."

Amy Jane 1.jpg
bottom of page