top of page
square marco zonder tekst.jpg

Ongehoorde Geluiden

Albert Hennipman en Maria Fraaije werden in het programma Bouwen aan talent van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aan elkaar gekoppeld om samen te werken aan een ontwerpopgave. Een samenwerking van ontwerpers vanuit verschillende achtergronden, met als doel uitwisseling van kennis en ervaring.

 

In hun project Ongehoorde Geluiden proberen ze dak- en thuislozen met illustraties en animaties een ‘gezicht’ te geven. Ook Bob Mollema en Bouke Hennipman (muziek) werkten mee aan dit project, dat we op 29 april presenteerden in het Huis van Betekenis. We gingen in gesprek met drie daklozen, Randy, Wim en Marco, met ieder hun eigen verhaal. Deze ontmoetingen werden gebundeld in een serie tekeningen, animaties en een krant, die we deelden en nog steeds op verschillende manieren delen met een breed publiek. Op de site van het Stimuleringsfonds staat een mooi interview met makers Albert en Maria.

wide screen winkel van sinkel zonder tekst.jpg
instagram story algemeen.jpg
square randy.jpg
bottom of page